Ansök om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Berättigade

För att vara berättigad till kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade, KBF, från Lerums kommun måste du uppfylla följande kriterier:

  • Ha ett beslut om bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad enligt Lag om stöd och service, LSS, från Individnämnden i Lerums kommun.
  • Ha sökt alla andra ersättningar som du är berättigad till. Har du inkomst i form av aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension ska du ha blivit beviljad bostadstillägg.
  • Efter att hyra är betald ska du ha mindre pengar kvar än det minimibelopp som anges i Socialförsäkringsbalken 102 kapitlet, paragraf 28.

Bidraget är inkomstrelaterat och ansökan måste därför förnyas varje år. Den som har tagit emot bidraget utan att ha rätt till det kan bli återbetalningsskyldig.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa