Ansök om samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten. Ett samarbetssamtal är ett tillfälle där föräldrarna tillsammans med samtalsledare försöker komma överens i vårdnads, boende- och umgängesfrågor. Förutsättningar för samtalen är att båda föräldrarna vill medverka och att gemensamma barn är folkbokförda i Lerums kommun.

Barnet i centrum

I samarbetssamtalen är det barnets bästa och behov som är i fokus. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan komma fram till lösningar runt barnet istället för att frågorna ska avgöras i domstol. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och utveckling utifrån barnets ålder och mognad.

Om ansökan

Samtalsledarna arbetar under sekretess och det görs ingen registrering av de som deltar i samtal. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

När ni ansöker om ett samarbetssamtal hos familjerätten behöver båda föräldrarna underteckna ansökan med e-legitimation för att den ska vara giltig.

Om ni inte vill använda er av e-tjänsten för att ansöka kan ni få en ansökningsblankett hemskickad till er. För att få det behöver ni kontakta familjerätten och be om att få en ansökningsblankett skickad till er. Du kan kontakta Familjerätten via kommunens kundcenter KomIn. När ansökan är inskickad och undertecknad av båda föräldrarna kommer en socialsekreterare från familjerätten att höra av sig med erbjudande om tid för samtal.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Så går signeringen till

För att ansöka om samarbetssamtal behöver ansökan undertecknas av båda föräldrarna. Den förälder som fyller i ansökan börjar med att signera. Därefter skickas ett e-postmeddelande till den medsökande föräldern som kan signera. När båda föräldrarna har signerat ansökan skickas ansökan till handläggare på familjerätten.

Mer information

Information om separation, skilsmässa och vårdnad om barn

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa