Beställ radonmätning

LÄS MER

Du kan beställa långtidsmätning av radon i inomhusluft. Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen. Mätsäsongen pågår mellan 1 oktober och 30 april. Dosorna ska därför sättas upp senast den sista februari. Tänk därför på att beställa mätning i god tid.

Du kan beställa radonmätning från

Mer information

Information om strålning och radon