Anmäl avgiftsgrundande inkomst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

LÄS MER

Här kan du skicka in information om din inkomst som ligger till grund för avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

När du accepterar en plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för ditt barn behöver du även lämna inkomstuppgift. Lämnar du inte in din inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften tills att du lämnar inkomstuppgift.

Ändring av inkomst

Om du får en ändrad inkomst som påverkar avgiften ska du anmäla det så fort som möjligt. Det är för att undvika avgifter för ändringar när kommunen jämför din anmälda inkomst med uppgifter från Skatteverket. När du anmäler ändrad inkomst justeras den till nästa månad.

Avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Uppdatering och service

E-tjänsten är stängd för uppdatering och service andra onsdagen varje månad mellan 9.30–11.30.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se