Begäran om fakturakopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansökan om en kopia på en faktura. Det gäller för samtliga fakturor från Lerums kommun förutom VA/Renhållning. Va/Renhållningsfakturor hittar du under e-tjänsten Dina abonnemang och fakturor för avfall, vatten och avlopp

Observera att det endast är den som har fått fakturan utfärdad i sitt namn som kan begära ut en fakturakopia. Om du ska begära ut en faktura för någon annan behöver det finnas en fullmakt.

Om du har skyddade personuppgifter vänd dig då till kundcenter KomIn

 

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa