Anmäl miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill starta eller ändra en så kallad miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla det till miljöenheten i kommunen. Anmälan görs för verksamheter med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmälan

Du behöver anmäla din verksamhet senast sex veckor innan du har tänkt att starta.

Tänk på att lämna in en så komplett anmälan som möjligt för att handläggningen ska gå snabbare. Bifoga gärna handlingar som:

  • karta som visar var din anmälan gäller
  • ritning över verksamheten
  • ritning över vatten och avlopp, så kallad VA-ritning
  • säkerhetsdatablad för kemiska produkter
  • med mera.

Du kan bifoga handlingarna på flik tre i e-tjänsten. Om du inte har handlingarna tillgängliga nu kan du spara din ansökan och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Behov av situationsplan för anmälan?
Saknar du en situationsplan kan du använda vår e-tjänst för att enkelt få en karta i pdf-format att använda i din anmälan. E-tjänsten hittar du på vår hemsida: https://hittalerum.lerum.se/tomtkarta/
 

Mer information

Riktlinjer för miljöfarlig verksamhet

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se
0302-52 14 64

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa