Söka äldre bygglovshandlingar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök bygghandlingar i e-arkiv

I vårt digitala arkiv har vi en mängd äldre ritningar och handlingar. De handlingar som finns är sådana som har inkommit som underlag i bygglovsärenden, exempelvis plan- och fasadhandlingar, situationsplaner och konstruktionsritningar. Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella. Säkraste sättet att få tag i aktuella ritningar är att vända sig till fastighetsägaren.

För att göra en beställning behöver du veta fastighetsbeckningen till den fastighet beställningen gäller. Fastighetsbeteckningen skrivs med traktnamn, exempelvis Lerum X:X eller Skallsjö X:X.

Vid en beställning gör vi inget urval bland handlingstyper (ritningar, beslut etcetera) utan vi levererar de handlingar som finns på fastigheten.

Nya handlingar efter år 2012

Söker du handlingar i ett pågående bygglov eller bygglov som avslutats 2013 eller senare är du istället välkommen att vända dig till vårt Kundcenter KomIn.

Avstyckad fastighet

Om fastigheten har avstyckats kan handlingarna stå under ursprungsfastigheten som avstyckningen gjordes ifrån.

Kostnad

Det är gratis att beställa digitala ritningar via denna e-tjänst. Om du önskar fysiska kopior kontaktar du Lerums Kundcenter KomIn. Fysiska kopior betalas för. Se taxan på vår hemsida:

https://www.lerum.se/globalassets/documents/forvaltningssidorna/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/miljo--och-byggnadsnamnden/kopieringstaxa.pdf  

Leverans

En beställning behandlas inom 1-2 arbetsdagar och behandlas i turordning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa