Ansök om modersmålsundervisning för gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst används för att ansöka om modersmålsundervisning för gymnasier elever. Ansökningsperioden är mellan den 1/8 till 20/9.

Information till dig som ansöker

För att läsa modersmål på gymnasiet måste du som elev eller din vårdnadshavare söka modersmålskurser inför varje nytt läsår.
Lerums kommun erbjuder följande kurser

  • Introduktionsprogram Modersmål 
  • Modersmål 1, 100 poäng  bygger på grundskolans kunskaper
  • Modersmål 2, 100 poäng – bygger på kursen modersmål 1

Om ansökan inte beviljas meddelas rektor och elev med en motivering.

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om 

  • Eleven har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska 
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning förordning (2012:402) 

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.
I skollagen finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 

  • Det finns minst 5 elever i kommunen som vill ha undervisning i samma språk
  • Det finns en lämplig lärare.

För de elever som har något av de nationella språken i familjen eller i släkten kan ansöka om modersmål det aktuella minoritetsspråket. Språket behöver inte vara det dagliga språket i hemmet och eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Varje elev avgör själv om hon eller han anser sig tillhöra en nationell minoritet. För de elever som har något av de nationella språken i familjen eller i släkten kan ansöka om modersmål det aktuella minoritetsspråket.

Om språket skulle upphöra att vara daglig umgänges språk för elev fortsätta delta i modersmålsundervingen. 

Källor: 15 kapitlet 19 paragrafen, 18 kapitlet 19 paragrafen, skollalagen och 4 kapitlet 15-16 paragrafen och 19-20 paragrafen i gymnasieförordningen.
Enligt 7 paragrafen språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Milka Capovska Samordnare Enheten för flerspråkighet och START
milka.capovska@lerum.se
0302-52 08 37

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa