Ansök om uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om uppskjuten skolplikt för ditt barn.
 
I enighet med Skollagen (2010:800) 7 kap. 10 §  inträder skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Vid särskilda skäl kan barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.
 
Uppskjuten skolplikt innebär att ditt barn går kvar i förskolan ett år extra. Det är vårdnadshavare som kan ansöka om uppskjuten skolplikt för sitt barn. I ansökan ska de särskilda skälen anges, exempel på vad som kan vara särskilda skäl är när barnet har en intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom. 
Vårdnadshavare behöver styrka de särskilda skälen med ett yttrande från förskolan med underskrift av förskolans rektor. 
Du kan tidigast lämna en ansökan om uppskjuten skolplikt från den 1 november året innan ditt barn normalt ska börja i skolan.
 
Ansöker du om uppskjuten skolplikt, ska du ändå ansöka om skola för ditt barn under skolvalsperioden.

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Mer information

Skolval

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa