Glesare tömning av sopor

LÄS MER

Här kan du ansöka om glesare sophämtning. Du kan ansöka om sophämtning var fjärde vecka, eller fyra gånger per år. 
Ordinarie tömningsintervall av sopor är varannan vecka. Det finns mer information här.

För att få glesare tömning ska du antingen ha matavfallsinsamling i separat brunt kärl (abonnemanget ”Matavfall till biogas”) eller ha en godkänd skadedjurssäker varmkompost.
 
Har du inte insamling av matavfall sedan tidigare beställer du ett brunt matavfallskärl genom att kontakta 
kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer: 0302 - 52 10 00 alternativt genom e-postadressen kommun@lerum.se
 
För att kompostera organiskt matavfall hemma måste du skicka in en skriftlig anmälan till Miljöenheten. 
Du kan göra anmälan om kompost här. Hemkompostering ska ske i en godkänd och skadedjurssäker varmkompost.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa