Beställ extratjänster för avfallshantering

LÄS MER

Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

Extra säck vid tömning

Om du någon gång har mer hushållsavfall än vanligt kan du lämna en extra säck i samband med ordinarie tömning. Tjänsten ska beställas i förväg och kostar 76 kronor per säck, plus viktavgift.

Extra tömning utöver ordinarie tömning

Om du har extra mycket avfall och inte kan vänta till nästa tömningsdag kan du beställa extratömning. Tjänsten kostar 275 kronor per gång, plus viktavgift.

Hämtning av grovavfall

Som grovavfall räknas exempelvis trädgårdsavfall och skrymmande hushållsavfall som möbler, cyklar och barnvagnar. Grovavfallet ska vara sorterat och märkt med typ av avfall. Du behöver ange typ av avfall vid beställning. För avfall som paketeras i säckar behöver du ange antal säckar under rubriken Övrigt i e-tjänsten. Hämtning görs vid tomtgräns och kostar 344 kronor för upp till 1 kubikmeter.

Förlorat eller skadat kärl

Via den här e-tjänsten kan du även anmäla om ditt avfallskärl har försvunnit eller blivit skadat.

Mer information

Hämtning av ditt hushållsavfall

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa