Ansök om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall
Enligt 3 kap. 15 b § Avfallsförordning (2020:614)

Den som har bioavfall ska sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Detta krav gäller både verksamheter och hushåll enligt 3 kap. 1 § Avfallsförordning (2020:614). Miljöenheten kan bevilja dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Miljöenheten gör en bedömning av dispensskälen du beskriver och hur förhållandena ser ut i det enskilda fallet.

Avgifter

En avgift tas ut för behandling av anmälan av avfallsdispens enligt beslut av kommunfullmäktige

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa