Ansök om uppehåll i hämtning av slam

LÄS MER

Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din slamtömning. För att din ansökan ska bli godkänd behöver den ha sin grund i speciella omständigheter. Som sådana omständigheter räknas exempelvis att fastigheten brunnit ned, rivits, blivit dödsbo eller vid längre utlandsvistelse.

För att få uppehåll får inte fastigheten användas alls under uppehållsperioden. 

Vad innebär uppehåll?

Uppehåll innebär att ingen tömning av slam görs. Uppehållet görs för ett helt år, därefter får en ny dispens sökas.

Kostnad

En avgift på 330 kronor tas ut av Renova för uppehållet.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa