Ansök om bidrag vid studier på folkhögskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola. Du kan få bidrag för studier på folkhögskola om:

  • du fyller 18 år senast under det kalenderår kurser börjar
  • du saknar slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet.

Du kan få bidrag för studier som motsvarar gymnasieutbildning fram till och med vårterminen det år du fyller 20.

Bidrag för litteratur och skolmåltider

Du kan få bidrag för litteratur och skolmåltider. Kommunen betalar inte kursavgift eller serviceavgift. Du kan få mer information om aktuellt bidragsbelopp för folkhögskola på lerum.se.

Studier på folkhögskola

Bilagor till ansökan

Kom ihåg att bifoga undertecknat studieintyg från skolan och vilken utbildningen elever studerar. Studieintyget behöver innehålla elevens personuppgifter.

När du har skickat in din ansökan kommer den behandlas och därefter skickas beslutet hem till er. Ersättningen betalas ut till det kontonummer som du anger när du ansöker.

Skolkort

Har du minst sex kilometer mellan hem och skola har du rätt till skolkort enligt kommunens gällande regler för elevresor. Observera att du inte har rätt till skolkort om du får inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Du kan ansöka om skolkort via kommunens e-tjänst. Inackorderingsbidrag söker du hos CSN.

Mer information

Ansök om skolkort eller anmäl förlorat eller defekt skolkort för gymnasiet och folkhögskola via e-tjänst

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa