Ansök om kommunbidrag till studieförbund i Lerums kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Lerums kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Lerums kommun. Läs mer om kommunens riktlinjer på Lerum.se

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa