Ansökan om reducering av omsorgsavgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att vi skall kunna göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme behöver vi ha inkomstuppgifter och boendekostnader. 

För gifta eller sammanboende ska samtliga inkomster uppges då vi räknar på hushållets totala inkomster vid beräkning av avgiftsutrymme. 

Dina uppgifter kan komma att granskas i efterhand via slumpvis utvalda stickprover där den angivna inkomsten kommer prövas mot Skatteverkets taxerade inkomst. Om det visar sig att de uppgifter du har uppgivit har varit felaktiga kan du bli debiterad retroaktivt.

Om du vill ha hjälp av någon anhörig (gäller även barn eller make/maka) för att fylla i och skriva under ansökan eller på något annat sätt föra din talan behövs en fullmakt. Fullmakt för Ansökan om reducering av omsorgsavgifter.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa