Ansök om plats på förskola och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Ansök om plats på förskola och pedagogisk omsorg 

Här kan du ansöka om plats på förskola och pedagogisk omsorg för ditt barn. Ditt barn kan börja i förskola och pedagogisk omsorg från ett års ålder.

Ekollonvägens förskola har tillfälligt bygglov för sin verksamhet fram till november 2027. Ekollonvägens förskola kan därför bedriva verksamhet fram till sommarstängningen 2027. Alla barn som då är i fortsatt behov av förskola kommer erbjudas annan förskoleplats i kommunen. 

Rätt till förskola och pedagogisk omsorg.

Barn från ett års ålder har rätt till förskola och pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar. Om du inte arbetar eller studerar har ditt barn rätt till omsorg i 15 timmar i veckan. Det gäller exempelvis om du:

  • Är föräldraledig med ett annat barn
  • Har graviditetspenning
  • Är arbetslös

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka under terminstid, vilket motsvarar 525 timmar per år. Det är rektor som bestämmer vilka dagar och tider som gäller för allmän förskola. Om du har en plats på grund av att du arbetar eller studerar justeras din avgift automatiskt under den tid som ditt barn har rätt till allmän förskola.

Ansökan

Ansökan om plats till förskola och pedagogisk omsorg kan du göra när som helst, dock räknas turordningen från och med sex månader före önskat startdatum.
Du har möjlighet att göra ändringar eller kompletteringar av din nuvarande ansökan fram till dess att du får ett platserbjudande. Detta gör du genom att göra en ny ansökan. Det påverkar inte anmälningsdagen. 
Vid ansökan om plats till en fristående verksamhet tar du kontakt direkt med respektive förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan ansöka till både fristående och kommunal förskola och pedagogisk omsorg samtidigt.

Flest platser på hösten

Det finns flest lediga platser under höstterminen när många barn lämnar förskolan för att börja i förskoleklass. 

Platserbjudande

Du får platserbjudandet via e-post och svar på erbjudande om plats ska besvaras inom 14 dagar.
Om platserbjudandet motsvarar en förskola eller pedagogisk omsorg som du önskat tas ansökan bort i samband med att du besvarar platserbjudande. Önskar du byta till annan förskola gör du en ny ansökan via kommunens e-tjänst. 
Om du får ett platserbjudande om en förskola eller pedagogisk omsorg som du inte önskat bibehåller du turordningen till din önskade förskola eller pedagogiska omsorg i samband med att du besvarar platserbjudandet.

Mer information

Ansökan och uppsägning av plats

Förskolor i Lerums kommun

Pedagogisk omsorg i Lerums kommun

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Kundcenter KomIn

Telefon: 0302-52 10 00

E-post: kommun@lerum.se

Frågor om e-tjänsten

Lärande administration
laradmin@lerum.se