Samtycke för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna samtycke för ungdomar i riskzon där samverkan inom SSPF behövs. 

Mer information

SSPF - samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa