Unikum för elever

LÄS MER

Unikum är ett digitalt verktyg för elever, vårdnadshavare och pedagoger. Lärplattformen används för att samarbeta med mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskola och skola.

I Unikum kan du som elev få information om din förskola, skola eller fritidshem. Du kan se dokumentation om ditt lärande som till exempel planering, utvecklingssamtal, kunskapskrav och lärlogg.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se