Anmäl autogiro för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill ha autogiro för ditt avfallsabonnemang och/eller VA-abonnemang. Det gör du genom att lämna ett medgivande för autogiro via den här e-tjänsten med ditt BankID.

Gör så här

1.       Läs villkoren nedan som blir godkända i samband med inloggning.
2.       Fyll i anmälan
3.       Skicka in och signera e-tjänsten
 
Så fort anmälan har kommit in till oss kontaktar vi bankgirocentralen, som därefter skickar ut en bekräftelse till dig. Du kan skicka in din anmälan dygnet runt. 

Medgivande till betalning via Autogiro 

Jag, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. 

För uttag gäller dessutom följande

Godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen - om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller - om betalaren godkänt uttag i samband köp eller beställning av vara eller tjänst. 

Täckning måste finnas på kontot 

Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Information om antal uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. 

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa - ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, - alla uttag avseende medgivande genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivande gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. 

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats. 
 
* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa