Registrera schema för förskola och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Här kan du registrera och ändra i ditt barns schema för förskola och pedagogisk omsorg. Du behöver registrera schemat senast 14 dagar före det datum som schemat ska börja gälla ifrån.

Det behöver alltid finnas ett aktuellt schema. Ditt barn får bara vara på förskola eller pedagogisk omsorg under den tid som du jobbar eller studerar.

Sjukdom och ledighet

Vid tillfälliga förändringar, som sjukdom och ledighet, ska du inte registrera förändring i schemat. Sjukdom och ledighet anmäler du som frånvaro via SMS.

Information om frånvaroanmälan för förskola

Information om ansökan och uppsägning av plats

Uppdatering och service

E-tjänsten är stängd för uppdatering och service andra onsdagen varje månad mellan 9.30–11.30.

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten