Registrera schema, ledighet och frånvaro för barn i förskola och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Här kan du registrera och ändra i ditt barns schema för förskola och pedagogisk omsorg. För dessa ärenden kan du också använda dig av appen Edlevo.

Det behöver alltid finnas ett aktuellt schema. Ditt barn får bara vara på förskola eller pedagogisk omsorg under den tid som du jobbar eller studerar.

Mer information

Information om frånvaroanmälan för förskola

Information om ansökan och uppsägning av plats

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
kommun@lerum.se

Följande behövs för e-tjänsten