Ansök om specialkost och anpassad måltid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om specialkost för barn, elever och personal som äter pedagogisk måltid i förskolan och skolan. Du behöver ange från vilket datum som specialkost kommer att behövas. Elever som är myndiga ansöker själva, i annat fall ansöker målsman. 
Om eleven inte hämtar ut sin specialkost under två veckors tid utan anmäld orsak  kan den avslutas. Glöm därför inte att anmäla frånvaro i Skola24.
Du kan läsa mer riktlinjer för specialkost och anpassade måltider på Lerums kommuns webbplats.  

Information om måltider och specialkost

Rutiner för ansökan

Ansökan om specialkost eller anpassad måltid ska göras:

  • inför att barnet börjar förskolan
  • inför att barnet börjar förskoleklass
  • alltid inför skolbyte
  • inför gymnasiet

Övriga rutiner för specialkost och anpassad måltid

  • Om en ny ansökan inte kommer in enligt rutinerna, tolkar vi det som att normalkost gäller. Därför kommer inte specialkost att finnas tillgängligt vid skolstart.
  • Om ditt barn har allvarlig allergi eller behöver ovanlig specialkost ska du ta kontakt med förskolan eller skolan första förskole- eller skoldagen för att säkerställa rätt kost. Vid allvarlig allergi kontakta rektor på förskolan eller skolan för att upprätta en egenvårdsplan. 
  • Om behovet av specialkost eller anpassad måltid ändras, eller om du vill avanmäla ska du meddela det till oss via e-tjänsten.
  • Förskole- och skolpersonal får specialkost och anpassad måltid utifrån samma förutsättningar som elever.

Obevakad e-tjänst vecka 28-31

E-tjänsten är öppen under sommaren 2024 men under vecka 28-31 hanteras inga ansökningar. Om ditt barn går på sommaröppen förskola eller fritidshem och behöver ny eller ändrad specialkost under sommaren ska du kontakta verksamheten direkt eller skicka e-post till specialkost@lerum.se.

Så hanteras e-tjänsten

E-tjänsten bevakas löpande med handläggningstid på upp till en vecka. Kommunikationen görs i första hand via Meddelanden i e-tjänsten. För att lättare se när vi försöker komma i kontakt med dig rekommenderar vi att du tillåter avisering via sms.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa