Ansök om specialkost och anpassad måltid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om specialkost för elever i skolan. Du behöver ange från vilket datum som specialkost kommer att behövas. Elever som är myndiga ansöker själva, i annat fall ansöker målsman. 

Om eleven inte hämtar ut sin specialkost under två veckors tid utan anmäld orsak  kan den avslutas. Glöm därför inte att anmäla frånvaro i Skola24.

Du kan läsa mer riktlinjer för specialkost och anpassade måltider på Lerums kommuns webbplats. 

Information om måltider och specialkost

Rutiner för ansökan

Ansökan om specialkost eller anpassad måltid ska göras:

  • inför att barnet börjar förskolan
  • inför att barnet börjar förskoleklass
  • alltid inför skolbyte
  • inför gymnasiet.

Om barnet redan har beviljad specialkost för läsåret 2022/2023 behöver du inte ansöka på nytt så länge barnet inte börjar förskoleklass, byter skola eller börjar gymnasiet.

Övriga rutiner för specialkost och anpassad måltid

  • Om en ny ansökan inte kommer in enligt rutinerna, tolkar vi det som att normalkost gäller. Därför kommer inte specialkost att finnas tillgängligt vid skolstart.
  • Om ditt barn har allvarlig allergi eller behöver ovanlig specialkost ska du ta kontakt med förskolan eller skolan första förskole- eller skoldagen för att säkerställa rätt kost.
  • Om behovet av specialkost eller anpassad måltid ändras, eller om du vill avanmäla ska du meddela det till oss via e-tjänsten.
  • Förskole- och skolpersonal får specialkost och anpassad måltid utifrån samma förutsättningar som elever.

Obevakad e-tjänst vecka 28-31

E-tjänsten är öppen under sommaren 2023 men under vecka 28-31 hanteras inga ansökningar. Om ditt barn går på sommaröppen förskola eller fritidshem och behöver ny eller ändrad specialkost under sommaren ska du kontakta verksamheten direkt eller skicka e-post till specialkost@lerum.se.

Så hanteras e-tjänsten

E-tjänsten bevakas löpande med handläggningstid på upp till en vecka. Kommunikationen görs i första hand via Meddelanden i e-tjänsten. För att lättare se när vi försöker komma i kontakt med dig rekommenderar vi att du tillåter avisering via sms.

Inför uppstart av anpassad kost kommer vi på Måltidsservice att sammankalla till ett kort digitalt dialogmöte via Microsoft Teams.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa