Kompostering av latrin samt eget omhändertagande av fosforfilter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostera latrin

Om du har enskilt avlopp och själv ska kompostera slam/latrin eller om du har en mulltoa och ska kompostera latrin så behöver du ansöka om dispens via denna e-tjänst. 
Kommunen har monopol på att hämta avfall som exempelvis avloppsslam. Av denna anledning behöver du ansöka om dispens till miljöenheten för att själv få lov att ta hand om ditt avfall och använda det som en produkt. Det utgår en fast avgift för hantering av ärendet.

Eget omhändertagande av fosforfilter

Ett fosforfilter är i allmänhet en säck med kalkhaltigt material, oftast polonit, som kan ingå i ett enskilt avlopp. Fosforfiltret behöver bytas ut med cirka 2-5 års intervall beroende på belastningen. När filtret är uttjänt fungerar inte fosforreningen i avloppsanläggningen mer men filtret är istället en resurs för att kunna användas som pH-höjande och som en fosforgiva på åkermark. Renova hämtar i allmänhet det uttjänta fosforfiltret. Om du har en jordbruksfastighet kan du själv ta hand om det uttjänta fosforfiltret. Viktigt är att det görs på rätt sätt för att minska risker för bl.a. smittspridning. Fosforfilter är starkt basiskt i början och är uttjänt när pH understiger 8. På grund av att det är basiskt så är det även bakteriedödande. Av denna anledning kan det därför ganska snabbt användas som gödningsmedel och kalkgiva efter att det är förbrukat, men bör ändå förvaras torrt minst en månad innan det sprids på åkermark. Ett normalt filter väger 500 kg när det är torrt och såklart mer när det är blött. Ett filter som använts i ett enskilt avlopp innehåller cirka 5 kg fosfor. En normal fosforgiva är cirka 22 kg/ha/år vilket innebär att ett enskilt filter inte helt kan ersätta en normal fosforgiva. 
Kommunen har monopol på att hämta avfall såsom avloppsslam och fosforfilter. Av denna anledning behövs en dispens för att själv få lov att ta hand om ditt avfall och använda det som en produkt. Det utgår en fast avgift för hantering av ärendet.

Mer information

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se
0302-52 14 64

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa