Ansök om att få kompostera i en latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera i en latrin på egen hand behöver du lämna in en skriftlig anmälan till miljöenheten i kommunen. Det finns en fast avgift för att ansöka om latrinkompost.

Mer information

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se
0302-52 14 64

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa