Ansök om ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Lerums kommun ansöka om ekonomiskt bistånd

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd? 

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd eller om det är mer än tre månader sedan du senast ansökte så ska du inte använda e-tjänsten. Kontakta istället Lerums kundcenter KomIN på telefonnummer 0302-52 10 00 så kopplar de dig till tidsbokningen. Tidsbokningen för nya ansökningar om ekonomiskt bistånd är öppen måndag, onsdag-fredag klockan 10–11 samt tisdag klockan 13–14. 

Dina rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra allt du kan för att bidra till din försörjning. Du kan läsa mer om allmänna regler på Lerums kommuns hemsida Ekonomiskt bistånd | Lerums kommun, eller hos Socialstyrelsen Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner - Socialstyrelsen.
Om det vid en granskning framkommer att du har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan detta leda till att du blir återbetalningsskyldig och eller polisanmäld för misstänkt bidragsbrott. 

Ansökan via e-tjänst

Du loggar in och signerar din ansökan med hjälp av e-legitimation. Om ni är gifta eller sammanboende ska ni ansöka gemensamt och ni ska båda signera ansökan med e-legitimation. 

Du kan endast ansöka om ekonomiskt bistånd via e-tjänst en gång per månad. Om du behöver komplettera din ansökan ska du kontakta din socialsekreterare.

Underlag

När du ansöker behöver du bifoga fakturor eller kvitton som styrker dina utgifter. Du ska även bifoga kontoutdrag för senaste månaden. Du kan även behöva bifoga läkarintyg om du är sjukskriven eller lönespecifikation och/eller anställningsavtal om du arbetar. Om du är arbetssökande ska du bifoga din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Bifoga dina underlag som PDF.

När din ansökan är komplett, det vill säga när du har bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så handläggs ansökan inom fem arbetsdagar. Om det saknas underlag kan du komma att få avslag på hela eller delar av din ansökan. Var därför noga med att skicka in de underlag som vi efterfrågar, eller kontakta din socialsekreterare om du är osäker på vilka underlag vi behöver.
Det är viktigt att du fyller i dina inkomster och utgifter korrekt. 

Ansökan med pappersblankett

Det går fortfarande bra att skicka in ansökan om ekonomiskt bistånd med pappersblankett. Blanketten kan du skriva ut från hemsidan eller hämta och fylla i på socialkontoret, i receptionen på Stationsvägen 10, eller hos kommunens kundcenter KomIn, på Bagges Torg 1.
 

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa