Samtycke till Unikum och Skola24 för familjehemsförälder eller god man

LÄS MER

Här kan du som familjehemsförälder eller god man ansöka om godkännande att få tillgång till olika skolsystem. Om barnet går i förskola eller pedagogisk omsorg kan du ansöka om att få tillgång till Unikum. Om barnet går i skola kan du ansöka om att få tillgång till Unikum och Skola24.

Ansökan behöver bli godkänd

För att du ska få tillgång behöver det blir godkänt av vårdnadshavare, socialtjänst eller god man till barnet. God man bifogar kopia på registerutdrag eller fullmakt från Överförmyndarnämnden.

Den ifyllda blanketten lämnas till barnets förskola eller skola för underskrift av rektor.

Frivilligt samtycke

Samtycket gäller tills det återkallas av den eller de som gett godkännandet eller när barnet eller eleven börjar på ny förskola eller skola. Samtycket är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta barnets förskola eller skola.