Samtycke - Tillgång till Unikum och Skola24 för familjehemsförälder och/eller god man

LÄS MER

Familjehemsförälder eller god man för ensamkommande barn kan kopplas till barn i förskola/pedagogisk omsorg i Unikum eller till skolelev i Unikum och Skola24. Om detta ska ske måste vårdnadshavare, socialtjänst eller god man godkänna detta. Förskola/skola lämnar ifylld och undertecknad blankett till administrativa enheten på Sektor lärande