Beställ nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa en nybyggnadskarta. En nybyggnadskarta behövs i princip alltid vid en nybyggnation, även utanför detaljplanerat område. Kolla med bygglovsenheten i kommunen om du behöver en nybyggnadskarta för ditt projekt. En nybyggnadskarta tar 4-6 veckor innan den blir klar.

Nybyggnadskarta inom planlagt område kostar från 8 663 kronor inklusive moms.
Nybyggnadskarta utom planlagt område kostar från 6 353 kronor inklusive moms.

En nybyggnadskarta visar bland annat:

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetsgränser
  • marknivåer
  • fastighetens adress
  • befintliga byggnader
  • terrängdetaljer.

Information om nybyggnadskartor

Innehållet i kartan

Nybyggnadskartan lägger grunden för den situationsplan som du behöver lämna in vid ansökan om bygglov för en nybyggnation. Kartan innehåller plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter. Det är uppgifter som behövs för projektering och bygglovsprövning.

En färdig nybyggnadskarta är giltig i två år. För en extra avgift kan den kompletteras för ytterligare ett år.

Vad behövs?

För att ta fram en nybyggnadskarta behövs mätning på plats, kartering och tolkning av detaljplanen. För en extra kostnad kan det tänkta husläget mätas in och läggas in på kartan för situationsplanen. Normalt ritas byggnadskartan ut i skala 1:400. Om du vill kan du även få nybyggnadskartan i digital form.

Kommunens ensamrätt

Att ta fram nybyggnadskartor är en myndighetsutövning. Kommunen har ensamrätt på den uppgiften och taxan är momsbefriad. När du har gjort din beställning får du den levererad inom fyra till sex veckor. Hur lång tid det tar beror på hur många det är som beställer samtidigt. Avgiften tas enligt en bestämd taxa. Du kan se den aktuella taxan för nybyggnadskartor i den kommunala författningssamlingen.

Kommunal författningssamling

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

GIS-enheten
gis@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa