Tillgänglighetsredogörelse

Lerums kommun står bakom den här webbplatsen. På den här sidan beskrivs hur sjalvservice.lerum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och eventuellt kända tillgänglighetsproblem. Du får även information om hur du gör för att rapportera brister till kommunen så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Portalen sjalvservice.lerum.se med sina e-tjänster är byggda i systemet Open ePlatform. Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen men är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig i dagsläget.

Om du behöver innehåll eller funktioner som inte är tillgängliga för dig kan du meddela oss det via e-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål på tillgänglighet
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till myndigheten för digital förvaltning
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs här är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
 

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tab-funktionen över delar i menyn och själva e-tjänsterna. Det finns även brister vad gäller markering för var på sidan man befinner sig vid användning av tab-funktionen.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Det finns vissa brister för skärmläsare, exempelvis vad gäller uppläsning av ikoner och felmeddelanden.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.
 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 paragrafen i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigering
     

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjalvservice.lerum.se.

Senaste bedömningen gjordes 24 mars 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 mars 2022.