Förtroendevald: Samtycke för publicering av bild och personuppgift för dig som är förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke
I syfte att administrera frågor kring förtroendevalda registrerar Lerums kommun personuppgifter i sitt förtroendemannaregister. 
Lerums kommun publicerar också uppgifter om förtroendevalda på kommunens hemsida. 
Där framgår vilka förtroendevalda som är invalda i olika politiska instanser samt information om namn och officiell e-postadress (namn.efternamn@lerum.se).
 
För att kommunen ska kunna publicera andra uppgifter, såsom telefonnummer, hemadress och eventuellt bild, måste du lämna ditt samtycke.
Med hjälp av den här e-tjänsten har du möjlighet att lämna samtycke. 

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa