Förtroendevald: Lämna samtycke för publicering av bild och personuppgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna administrera frågor kring förtroendevalda registrerar Lerums kommun personuppgifter i sitt förtroendemannaregister.  Lerums kommun publicerar också uppgifter om förtroendevalda på kommunens webbplats. Där står det vilka förtroendevalda som är invalda i olika politiska instanser. Där ser står även information om namn och officiell e-postadress: namn.efternamn@lerum.se. 
 
För att kommunen ska kunna publicera andra uppgifter, som telefonnummer, hemadress och eventuellt bild, måste du lämna ditt samtycke. Det kan du göra via den här e-tjänsten.

 Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa