Anmäl krossanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill starta eller ändra en verksamhet som krossar berg eller sten behöver du anmäla det till miljöenheten i kommunen. Anmälan görs enligt miljöbalken.

Anmälan

Du behöver anmäla din verksamhet senast sex veckor innan du har tänkt att starta.

Tänk på att lämna in en så komplett anmälan som möjligt för att handläggningen ska gå snabbare. Bifoga gärna något som visar platsen som din anmälan gäller för, exempelvis en karta. Om du inte har det tillgängligt nu kan du spara din ansökan och fortsätta vid ett annat tillfälle.

Riktlinjer

  • I närheten av bostäder får krossning bara göras mellan klockan 7–18
  • Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler ska inte överstiga 60 dBA. Det gäller enligt Naturverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15.
  • Förordning, 1998:901, om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för din verksamhet.

Mer information

Riktlinjer för miljöfarlig verksamhet

Taxor och avgifter för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se
0302-52 14 64

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa