Lämna synpunkter och klagomål

LÄS MER

Här kan du lämna in synpunkter och klagomål till Lerums kommun. Dina synpunkter och klagomål är värdefulla. Det ger oss en chans att förbättra verksamheterna. Om du vill kan du vara anonym. Om du lämnar dina synpunkter anonymt kan vi inte återkomma till dig för att berätta hur vi arbetar med din fråga, synpunkt eller klagomål. Lämnar du kontaktuppgifter återkommer ansvarig i kommunen skyndsamt med ett svar.

Om din synpunkt eller klagomål gäller vård eller omsorg

Enligt de bestämmelser som finns för socialtjänst och hälso- och sjukvård så behöver verksamheterna vidta åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter som kommer in. Ditt ärende kommer att handläggas av en verksamhetschef eller den som verksamhetschefen ger uppgiften till.

Du får svar på ditt klagomål inom två veckor från att du skickat in det. Har du valt att vara anonym får du inget svar. Uppföljningen av inkomna synpunkter och klagomål är en del av vård- och omsorgens systematiska kvalitetsarbete.

Om din synpunkt eller klagomål gäller en förskola eller skola

Enligt skollagen ska förskolan eller skolan ta åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ditt ärende kommer att handläggas av rektor eller den som rektor ger uppgiften till.

Du får svar på ditt klagomål inom två veckor från att du skickat in det. Har du valt att vara anonym får du inget svar. Uppföljningen av inkomna synpunkter och klagomål är en del av skolorna systematiska kvalitetsarbete.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Fråga om inloggning

Om du anger dina uppgifter får du återkoppling i ärendet.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa