Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter och klagomål till kommunen.
Dina synpunkter och klagomål är värdefulla. Det ger oss en chans att förbättra verksamheterna. Om du vill kan du vara anonym. Lämnar du dina synpunkter anonymt kan vi inte återkomma till dig för att berätta hur vi arbetar med din fråga, synpunkt eller klagomål. Lämnar du kontaktuppgifter återkommer ansvarig i kommunen skyndsamt med ett svar.

Om din synpunkt eller klagomålet gäller en förskola eller skola

Enligt skollagen ska förskolan eller skolan vidta åtgärder om det framkommer att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Ditt ärende kommer att handläggas av rektor eller den som rektor hänvisar till. Du får ett svar på ditt klagomål inom två veckor under förutsättning att du inte valt att vara anonym. Uppföljningen av inkomna "Synpunkter och klagomål" är en del i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst
 

Fråga om inloggning

Om du anger dina uppgifter får du återkoppling i ärendet.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa