Förtroendevald: Uppsägning av förtroendemannauppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald i kommunen avsäga dig ditt eller dina uppdrag.

Om du vill säga upp flera uppdrag behöver du namnge alla de uppdragen. Kom även ihåg att du behöver meddela din gruppledare om din avsägelse.

Din avsägelse kommer att behandlas på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa