Beställ gränsanvisning

LÄS MER

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Är du osäker på var gränsen för din fastighet går kan du beställa en gränsanvisning för att få gränserna markerade. Markeringarna är inte juridiskt bindande.

Gränsanvisningen kan antingen göras av kommunen eller av en behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar. Kommunen kan göra en gränsanvisning i de fall där det redan finns utredda gränser. Gränskoordinaterna behöver även finnas med i databasen sen innan.

Avgifter

En kostnad för gränsutvisning tas ut enligt kommunens fasta avgifter. Tänk på att även för- och efterarbete inför och efter gränsutvisning också är tid som behöver betalas. Du kan se de aktuella avgifterna för gränsutvisning i den kommunala författningssamlingen.

Kommunal författningssamling

Utförande

Gränsutvisningen görs inom några veckor från att du har gjort din beställning. Den skickas sen ut till den e-postadress som du angett i din beställning.

Mer information

Kartor och geografisk information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa