Ansökan om reducering av avgift på grund av dubbel hyra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kan göras av dig som har mindre än två prisbasbelopp i realiserbara tillgångar exempelvis likvida medel, aktier, fonder, obligationer och andra värdepapper. 

  • Reducering gäller för max tre månader från det datum du har sagt upp ditt kontrakt i ordinärt boende och under pågående uppsägning. Ansökan ska komma in inom tre månader från kontraktsdatum på särskilt boende.
  • Reduceringen gäller den lägsta hyran. Reduceringen kan aldrig bli högre än den hyra du ska betala för det särskilda boendet.
  • Den eventuella reduceringen av hyra görs i efterhand. Hyran i ordinarie boende ska styrkas med hyresavi senast 6 månader efter eventuellt bifall.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa