Ansök om ändring i avfallsabonnemang

LÄS MER

Här kan du ansöka om ändringar i ditt avfallsabonnemang. Det kan exempelvis gälla ändringar i:

  • hämtningsintervall
  • kärlstorlek
  • komplettera med matavfallskärl
  • med mera.

Det tar vanligtvis minst 10 arbetsdagar från att du skickat in din ansökan om ändring till att den börjar gälla.

Avgifter och regler för abonnemang

Hämtning av ditt hushållsavfall

Glesare tömning av sopor

Ordinarie intervall för tömning av sopor är varannan vecka. Vill du ha sophämtning mer sällan som var fjärde vecka eller fyra gånger per år? Då kan du ansöka om det via e-tjänsten Glesare tömning av sopor.

E-tjänst för glesare tömning av sopor

Vid frågor

Om du har frågor som rör ändring av ditt avfallsabonnemang kan du kontakta kommunens kundcenter KomIn.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Kundcenter KomIn
0302-52 10 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa