Rosetta Stones system för språkträning för elever

LÄS MER

Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

Rosetta Stone är ett program för språkinlärning. Programmet använder en kombination av bilder, texter och ljud för inlärning. Svårighetsgraden ökar allt eftersom du utvecklar dina språkkunskaper.

Rosetta Stone är utvecklad för att lära in språk på liknande sätt som du lärt dig ditt första språk.

Inloggningsuppgifter

Du får dina inloggningsuppgifter från en specialpedagog.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas