Anmälan om olägenhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om olägenhet
Här kan du lämna klagomål som rör inomhusmiljö, störningar i boendet, störningar i utomhusmiljön, avfall, Nedskräpning, buller, enskilda avlopp och föroreningar i mark och vatten. 
Observera att du inte kan använda tjänsten om du vill vara anonym. Använd i så fall pappersblanketten som finns att ladda ner här där även mer information finns.
 
Observera att denna e-tjänst enbart är till för klagomål som rör miljöskydd och hälsoskydd. 
Gäller det felanmälningar om stadsmiljön (gator, gatubelysning, gång- och cykelbanor, klotter och nedskräpning, lekplatser, parker, trafikskyltar eller vinterväghållning) ska du gör det här. 
Vill du lämna klagomål på livsmedel, klicka här . 
Rapportera misstänkt matförgiftning gör du här.

Övriga klagomål som rör kommunens service eller tjänster kan du ange här.
 
Så här går det till
Du lämnar in ditt klagomål genom att fylla i formuläret. När du har fyllt i uppgifterna och klickar på "Skicka in" skickas ditt klagomål till oss på miljöenheten. 
Om du har lämnat alla uppgifter som behövs skickar vi ett svar till dig så snart vi kan.
 
Handläggningen går snabbare om du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt. Tänk på att de uppgifter du lämnar blir en offentlig handling
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa