Ansökan Strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd
Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. Miljöenheten tar ut en avgift för handläggningen. För mer information, läs här.
 
Till din anmälan behöver du ha en situationsplan över den planerade åtgärden. Den ska laddas upp på steg 2 i e-tjänsten. Det finns möjlighet att spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du inte har situationsplanen tillgänglig direkt.
 
Viktig information: Efter att kommunen har fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen har då möjlighet att inom tre veckor besluta om att ompröva beslutet. Först efter Länsstyrelsens prövning vet du om dispensen har blivit giltigt.

 Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa