Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om tillgång till personuppgifter (registerutdrag)
enligt artikel 15 EU:s dataskyddsförordning 
 
Enligt ovanstående artikel har du rätt att få information och tillgång till vilka personuppgifter som behandlas om dig inom Lerums kommuns verksamhet.
Sammanställt registerutdrag kommer att skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress för att säkerställa att endast den registrerade tar del av uppgifterna.
 
Lerums kommun ansvarar för en bred verksamhet som bland annat omfattar utbildning inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning med flera,
utvecklingen av näringsliv, kultur och fritidsfrågor, miljöfrågor, samhällsbyggnadsfrågor såsom exempelvis bygglov, vatten- och avloppsförsörjning, väg- och parkunderhåll med flera, vård och omsorg, socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Nedan finns exempel på register eller system inom Lerums kommun. Det finns ingen sammankoppling mellan merparten av dessa och det finns därför inget sätt att enkelt söka ut i vilket/vilka register som just du förekommer. 
Sökning måste därför göras i varje enskilt register. Tänk därför noga igenom vilka uppgifter som du har behov av.
Ange också gärna om det är någon särskild verksamhet du har varit aktuell i eller om det är något särskilt ärende vi har handlagt där du har varit part, så möjliggör vi en snabbare handläggning genom att undvika att söka i register/system där du sannolikt inte förekommer.

  Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa