Begäran om tillgång till personuppgifter, registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära registerutdrag av personuppgifter i enlighet med artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning.

Artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning

Enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få information om och tillgång till vilka personuppgifter som behandlas om dig i Lerums kommuns verksamhet. Sammanställ registerutdrag kommer att skickas med rekommenderad post till din folkbokföringsadress för att säkerställa att endast den registrerade tar del av uppgifterna.

Lerums kommun ansvarar för en stor bred av verksamheter, bland annat utbildning inom:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasium
 • vuxenutbildningen.

Kommunen ansvarar även för utveckling av:

 • näringsliv
 • kultur och fritidsfrågor
 • miljöfrågor
 • samhällsbyggnadsfrågor.
 • samhällsbyggnadsfrågor, som bygglov, vatten- och avloppsförsörjning och väg- och parkunderhåll
 • vård och omsorg
 • socialtjänst
 • kommunal hälso- och sjukvård.

I e-tjänsten kan du se exempel på register och system inom Lerums kommun. Det finns ingen sammankoppling mellan de olika systemen. Det finns därför inget enkelt sätt att söka reda på i vilket eller vilka register som just du förekommer.

Sökning behöver göras i varje enskilt register. Tänk noga igenom vilka uppgifter som du har behov av.

Ange gärna om det är någon särskild verksamhet som du har varit aktuell i eller om det är något särskilt ärende som vi har handlagt där du har varit part. Det gör att ditt ärende kan hanteras snabbare eftersom vi kan undvika att söka i register och system där du sannolikt inte förekommer.

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa