Ansökan om serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sprit, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får serveras mot betalning endast om man har tillstånd. 
 
Tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan gälla året runt eller vid ett enstaka tillfälle.
Sektor stöd och omsorg handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag som sedan prövas av Individnämnden.
Klicka här för att läsa mer
 
Vid frågor kontakta Sektor stöd och omsorg
Kundmottagning tel. 0302-52 14 13
Alkoholhandläggare Annacarin Hallberg, annacarin.hallberg@lerum.se direkt tel. 0302-52 20 91

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa