Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrera din livsmedelsverksamhet via e-tjänst 


Innan du startar eller tar över ett livsmedelsföretag ska du registrera det till miljöenheten.
Det gäller till exempel restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik, apotek, kök i förskola, skola och äldreboende. 
Ändrat organisationsnummer är grund för en ny anmälan om registrering.
 
Du behöver lämna in din anmälan senast 2 veckor innan du planerar att starta din verksamhet. 
OBS! Att starta innan registrering medför sanktionsavgift.
Vi tar ut en avgift för registreringen. Mer information hittar du här. 
 
För kommunala verksamheter måste anmälan signeras av sektorschef.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa