Ansökan om tolk från god man för ensamkommande barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Med denna e-tjänst kan du om du behöver använda en tolk i utövandet av ditt uppdrag som god man ska du vända dig till oss på överförmyndaren med en ansökan om detta. Om det uppstår ett akut behov av tolk i ditt uppdrag som god man och du inte kan komma i kontakt med oss får du själv boka och betala tolken och sedan ansöka om det som kostnadsersättning i samband med redogörelsen. Hör då gärna av dig till oss så snart du kan och meddela vad som inträffat.

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa