Samtycke för gymnasiet publicering av bild, film, ljud och tryckt information - elever

LÄS MER

Lerums förskolor och skolor vill gärna kunna använda bilder, filmer, ljudinspelningar eller tryckt information från verksamheten på Google och i det pedagogiska systemet Unikum, på www.lerum.se och/eller i tryckt information. Det är oftast bilder, filmer eller ljudupptagningar som tas på förskolan, i skolan, på skolgården, på utflykter, vid kulturarrangemang eller liknande.  För att kunna publicera bild, film, ljud och tryckt information där barn/elever finns med behöver vi godkännande från dig som vårdnadshavare eller från dig som myndig elev.