Ägar- och ledningsprövning anmälan om förändring i kretsen som omfattas

LÄS MER

Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till tillsynsmyndigheten.