Beställ situationsplan för din fastighet

LÄS MER

Här kan du beställa en situationsplan över din fastighet. En situationsplan är en handling som skapas i samband med ny- och ombyggnationer av fastigheter. Du behöver en situationsplan för att ansöka om bygglov, anmäla till bergvärme och anmäla enskilt avlopp. Vid större byggprojekt kan det även behövas en nybyggnadskarta.

Situationsplanen är en del av underlaget för bygglov och visar tomtens begränsningar, mått och markens nivå. På situationsplanen kan du även se planteringar, hårdgjorda ytor, parkeringsplatser och liknande. En situationsplan kallas ibland även för situationskarta.

Situationsplanen skickas ut till dig inom två veckor från att du ansökt till den e-postadress som du angett i din ansökan.

Mer information

Information om bygglovsprocessen

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa