Situationsplan

LÄS MER

Situationsplanen 

På situationsplanen anges fastighetens gränser och höjdkurvor. Situationsplanen visar byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på fastigheten.

Även markdispositioner kan visas så som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande.

En situationsplan som även kallas situationskarta ingår bland handlingar för ansökan om bygglov (vid bygglov av större karaktär kan det komma att krävas nybyggnadskarta), anmälan till bergvärme och anmälan till enskilt avlopp

Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa