Sök tjänst

Lerums kommuns digitala tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden till kommunen. Det kan till exempel handla om att ansöka, anmäla eller boka.

Skriv i sökfältet eller klicka dig vidare under grupp och kategori för den roll i vilken du besöker sidan.

 

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Anställda och konsulter (12)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och trafik (27)

  • Anmäl dagvattenanläggning

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

   Här gör du anmälan till miljöenheten om att du ska bygga en dagvattenanläggning.

  • Anmäl skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

   Här kan du anmäla skada av person eller egendom som uppstått på grund av problem med väg, park, vatten och avlopp

  • Anmäl vattenskada

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

   Här kan du anmäla om du har fått en vattenskada i en fastighet.
    

  • Anmälan enligt plan- och bygglagen

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

   Här kan du anmäla misstankar om att plan- och bygglagen inte följs. Det kan gälla exempelvis olovligt byggande eller åtgärd inom strandskydd.

  • Ansök om ersättning för vattenskada

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

   Här kan du ansöka om ersättning om din fastighet har drabbats av vattenskador på grund av översvämning.

  • Ansök om fullmakt för VA-ansökan

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

   Här kan du ansöka om fullmakt för kommunalt vatten och avlopp. Fullmakten överlåter ansvaret för VA-ansökan från fastighetsägaren till den sökande.

  • Ansök om grävtillstånd och lämna in trafikanordningsplan

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva i Lerums kommun. Du kan även lämna in en trafikanordningsplan. Du får inte börja arbetet under tiden. Det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. Det tar cirka 10 arbetsdagar för dig att få svar på din ansökan.

  • Ansök om kommunalt vatten och avlopp

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

   Här kan du ansöka om att få koppla in din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

  • Ansök om planbesked

   Här kan du ansöka om planbesked. Det behövs för nya detaljplaner och för ändringar av aktuella detaljplaner.

   Här kan du ansöka om planbesked. Det behövs för nya detaljplaner och för ändringar av aktuella detaljplaner.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

   Här kan du ansöka om undantag från strandskyddet. Det behöver du göra för att exempelvis bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning.

  • Beställ gränsanvisning

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

   Här kan du beställa gränsanvisning för att få reda på var gränserna för din fastighet går.

  • Beställ lägeskontroll

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

   Här kan du ansöka om lägeskontroll av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning. Vid en lägeskontroll kontrolleras att storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer överens med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

  • Beställ nybyggnadskarta

   Här kan du beställa en nybyggnadskarta. Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna ansöka om bygglov för ny- och ombyggnationer.

   Här kan du beställa en nybyggnadskarta. Du behöver en nybyggnadskarta för att kunna ansöka om bygglov för ny- och ombyggnationer.

  • Beställ utstakning

   Här kan du beställa utstakning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

   Här kan du beställa utstakning av ditt hus utifrån de mått som finns i situationsplanen för bygglovet.

  • Felanmälan av fastighet

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

   Här kan du göra en felanmälan om du hittar något som inte fungerar på kommunala fastigheter eller gator.

  • Förfrågan om anslutningsavgift till vatten och avlopp

   Här kan du göra en förfrågan om vad din anslutningsavgift till vatten och avlopp, VA, kommer att kosta.

   Här kan du göra en förfrågan om vad din anslutningsavgift till vatten och avlopp, VA, kommer att kosta.

  • Hämta tomtkarta för din fastighet

   Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

   Här kan du hämta ut en tomtkarta över din fastighet som ett pdf-dokument. Exporten av tomtkartan är ett utdrag är kommunens befintliga primärkarta och kostnadsfri. Du behöver en tomtkarta som underlag till din situationsplan om du ska ansöka om bygglov, anmäla bergvärme eller anmäla enskilt avlopp.

  • Lämna svar vid grannhörande och ta del av beslut som granne eller sakägare i bygglovsärenden

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

   Om du har tagit emot en remiss eller grannhörande från kommunen kan du lämna svar och synpunkter här. Du kan även ta del av ansökan med tillhörande handlingar. Det finns också en tjänst där du kan se beviljade lov.

  • Registrering för cykelbox och cykelgarage

   Här kan du registrera dig för användning av cykelbox och cykelgarage i kommunen.

   Här kan du registrera dig för användning av cykelbox och cykelgarage i kommunen.

  • Skicka in kontrollplan/utförandeintyg för enskilt avlopp som har färdigställts

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

   Här kan du som är entreprenör eller fastighetsägare lämna in din kontrollplan när ett nytt enskilt avlopp är byggt. En kopia på serviceavtalet behöver skickas till miljöenheten i kommunen senast en månad efter att avloppet börjat användas. Det gäller i de fall där det står på tillståndet att serviceavtalet behöver skickas in.

  Visa allaVisa färre

  Jobb och företagande (6)

  Kommun och politik (11)

  • Anmäl borgerlig vigsel

   Här kan du anmäla och boka tid för borgerlig vigsel.

   Här kan du anmäla och boka tid för borgerlig vigsel.

  • E-förslag

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

   Ett E-förslag är ett sätt där du som invånare i Lerums kommun kan påverka politiken.
   Du lämnar här nedan in förslag på en förändring inom kommunens verksamheter i frågor som är viktiga för dig.

  • Förtroendevald: Ansök om avgiftsbestämd ålderspension

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

   Här kan du som varit förtroendevald i Lerums kommun på ett uppdrag som startade efter valet 2014 efter senare ansöka om uttag av ålderspension. Det gäller för dig som inte omfattas av något av de äldre pensionsavtalen PBF eller PRF-KL för förtroendevalda.

  • Förtroendevald: Lämna in enkel fråga

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en enkel fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en enkel fråga.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att skicka in en enkel fråga.

  • Förtroendevald: Lämna in motion

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

   Här kan du som är förtroendevald i Lerums kommun skicka in en ny motion.

   Observera att det endast är ledamöter i kommunfullmäktige som har rätt att lämna in motioner.

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (4)

  Miljö, energi och återvinning (28)

  • Anmäl allergisk reaktion

   Här kan du anmäla om du har fått en allergisk reaktion av något livsmedel i Lerums kommun.

   Här kan du anmäla om du har fått en allergisk reaktion av något livsmedel i Lerums kommun.

  • Anmäl cistern ur bruk

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

   Här kan du anmäla till miljöenheten att du tar en cistern ur bruk.

  • Anmäl efterbehandling av förorenad mark

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

   Här kan du anmäla efterbehandling av förorenad mark i Lerums kommun.

  • Anmäl matförgiftning

   Här kan du anmäla om du misstänker att det har blivit matförgiftad av något livsmedel i Lerums kommun

   Här kan du anmäla om du misstänker att det har blivit matförgiftad av något livsmedel i Lerums kommun

  • Anmälan om kompost

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera matavfall på egen hand.

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera matavfall på egen hand.

  • Ansök om att få hantera kemikalier inom vattenskyddsområde

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

   Här ansöker du om tillstånd att hantera och/eller förvara kemikalier inom ett av kommunens vattenskyddsområden

  • Ansök om att få kompostera i en latrin

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

   Här kan du anmäla önskemål till miljöenheten om att få kompostera i en latrin.

  • Ansök om bidrag vid separering av dag- och dränvatten från spillvattenledning

   Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. 

   Här kan du ansöka om bidrag för frånkoppling av din fastighets dag- och dränvatten från spillvattennätet. 

  • Ansök om nytt abonnemang för avfall

   Här kan du ansöka om nytt abonnemang för avfall. 

   Här kan du ansöka om nytt abonnemang för avfall. 

  • Ansök om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

   Här kan du ansöka om tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanelagt område. Det behövs för att exempelvis få ha giftorm som husdjur.

  • Ansökan om dispens från föreskrifterna om avfallshantering i Lerums kommun för invasiva arter

   Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den.

   Här kan du ansöka om dispens att få elda upp trädgårdsavfall av en invasiv art i syfte att bekämpa den.

  • Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall eller slam

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

   Här kan du ansöka om uppehåll i hämtning för din avfallstömning. 

  • Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

   Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

  • Beställ radonmätning

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

   Här kan du beställa mätning av radonhalten i din fastighet.

  • Beställning av extratjänster för avfallshantering

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

   Här kan du beställa extratjänster inom ramen för ditt avfallsabonnemang från Renhållningsenheten i Lerums kommun. Du kan bland annat beställa en extra säck vid tömning, extra tömning och hämtning av grovavfall.

  • Enkät om vedeldning

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

   Här kan du som fått brev om din vedpanna från miljöenheten fylla i en enkät.

  • Följ och komplettera dina miljöärenden

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

   Här kan du följa hur det går i ditt pågående ärende hos miljöenheten, lämna in kompletterande handlingar eller hämta beslut som har fattats i ditt ärende

  • Installation av värmepump, anmälan/ansökan

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

   Här gör du anmälan om installation av bergvärme, ytvattenvärme eller ytjordvärme.

  • Klagomål på livsmedelshantering eller olägenhet för hälsa eller miljö

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

   Här kan du lämna klagomål som rör bland annat livsmedelshantering, inomhusmiljö, störningar från verksamheter, avfallshantering, nedskräpning, enskilda avlopp, och föroreningar i mark och vatten

  • Registrera start eller ändring av livsmedelsverksamhet

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

   Här kan du registrera start eller ändring av en livsmedelsverksamhet till miljöenheten. Som livsmedelsverksamhet räknas bland annat restaurang, apotek, skola, äldreboende och livsmedelsbutik. Anmälan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

  • Underrättelse påträffande av förorening

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

   Här kan du meddela att du upptäckt en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder

  • Ägarbyte av abonnemang för avfall och/eller vatten och avlopp

   Här kan du ansöka om ägarbyte av en fastighet eller lägenhet.

   Här kan du ansöka om ägarbyte av en fastighet eller lägenhet.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (4)

  Utbildning och barnomsorg - Annan huvudman (4)

  Utbildning och barnomsorg - Elever (21)

  • Anmäl vistelse utomlands

   Här kan du anmäla om ditt barn vistas eller flyttar utomlands.

   Här kan du anmäla om ditt barn vistas eller flyttar utomlands.

  • Ansök om bidrag vid studier på folkhögskola

   Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola.

   Här kan du ansöka om bidrag vid studier på folkhögskola.

  • Ansök till Vuxenutbildningen

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

   Här kan du söka fristående kurser inom komvux, både på grundläggande och gymnasial nivå.

  • Ansökan om tilläggsbelopp barn eller elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

   Här kan du ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev som har ett stort behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp är en ersättning om bedöms individuellt utifrån barnets eller elevens behov. 

   Tilläggsbelopp kan beviljas vid omfattande behov av särskilt stöd, modersmålsundervisning eller vid deltagande på lovskola.

  • Ansökan till Komvux som särskild utbildning, Särvux

   Här kan du ansöka till Komvux som särskild utbildning, även kallad Särvux.

   Här kan du ansöka till Komvux som särskild utbildning, även kallad Särvux.

  • Beställ dokument från Lerums vuxenutbildning

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

   Här kan du beställa betyg, kursintyg, diplom och blanketter från Lerums vuxenutbildning.

  • Boka tid hos en skolsköterska på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en skolsköterska.

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en skolsköterska.

  • Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Lerums gymnasium

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

   Här kan du som är elev på Lerums gymnasium boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

  • Google Workspace for Education/Classroom för elever

   Här kommer du åt skolans system för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

   Här kommer du åt skolans system för att skapa, dela, lagra, kommunicera och samarbeta.

  • GR Play Skola, SLI, för elever

   Här kan du se strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

   Här kan du se strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

  • ILT inläsningstjänst för elever i grundskola och gymnasiet

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever i grundskola och gymnasiet i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever i grundskola och gymnasiet i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • ILT inläsningstjänst för elever på Vuxenutbildningen

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för elever på Vuxenutbildningen i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium. Du kan välja mellan idrotterna ridning, fotboll och ishockey.

   Här kan du skicka in en intresseanmälan för idrottsspecialisering på Lerums gymnasium. Du kan välja mellan idrotterna ridning, fotboll och ishockey.

  • Rosetta Stones system för språkträning för elever

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

   Här kan du som studerar i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Vklass för elever

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för elever inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Personal (12)

  • GR Play Skola, SLI, för personal inom förskolan

   Du loggar in i GR Play Skola för förskolans personal via ett eget konto. Har du inget eget konto kan du skapa ett.

   Du loggar in i GR Play Skola för förskolans personal via ett eget konto. Har du inget eget konto kan du skapa ett.

  • GR Play Skola, SLI, för personal inom skola, gymnasium och vuxenutbildningen

   System för strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

   System för strömmande utbildnings- och spelfilmer och tv- och radioprogram.

  • ILT inläsningstjänst för personal i grundskola och gymnasiet

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för personal i grundskola och gymnasiet i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

   Här kan du logga in i ILT, system för inläsningstjänst, för personal i grundskola och gymnasiet i Lerums kommun. I systemet kommer du åt bland annat inlästa läromedel, animerade filmer och studiestöd på modersmål.

  • Rosetta Stones system för språkträning för personal

   Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

   Här kan du som är pedagog i Lerums kommun logga in i språkprogrammet Rosetta Stone.

  • Visa ersättning för kommunala verksamheter inom förskola, skola och pedagogisk omsorg i Lerums kommun

   Här kan du se hur mycket utbetald ersättning som din verksamhet får. Tjänsten gäller för kommunala förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i Lerums kommun.

   Här kan du se hur mycket utbetald ersättning som din verksamhet får. Tjänsten gäller för kommunala förskolor, skolor och pedagogisk omsorg i Lerums kommun.

  • Vklass för personal

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för personal inom Vuxenutbildningen i Lerum.

   Här kan du logga in i lärplattformen Vklass för personal inom Vuxenutbildningen i Lerum.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg - Vårdnadshavare (24)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (1)