Beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll

LÄS MER

Här kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften som du kommer att få betala för din livsmedelsverksamhet.

Genom att fylla i e-tjänsten får du en bedömning på vilken riskklass din verksamhet kommer att tillhöra. Riskklassningen utgör grunden för att bedöma vilket kontrollbehov din verksamhet har och den årliga kontrollavgiften.

Observera att beräkningen bara anger din årsavgift på ett ungefär. Den exakta och korrekta avgiften får du efter vår första kontroll av din verksamhet.

Årlig avgift

Du börjar betala din årliga avgift samma år som du startar din verksamhet. Du får även betala en avgift för din registrering.

I den årliga avgiften ingår:

  • förarbete för att kunna göra en kontroll
  • kontroll på plats
  • efterarbete
  • registerhållning
  • fakturahantering.

Alla nya verksamheter placeras i erfarenhetsklass B.

Kontrolltid

Vilken kontrolltid din verksamhet får beror på vilka risker och vilken hantering du har. Din årliga avgift beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med en timavgift. Det görs enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige i Lerum. 

Mer information

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@lerum.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa