Tilläggsbelopp för fristående förskolor och skolor - ansökan

LÄS MER

Fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller för ersättning för modersmålsundervisning enligt skollagen 8 kap 23 §, 9 kap 21 §, 10 kap 39 §, 11 kap 38 §, 14 kap 17 §, och 19 kap 47 §.