Ansökan om tilläggsbelopp för fristående förskolor och skolor

LÄS MER

Fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller för ersättning för modersmålsundervisning enligt skollagen 8 kap 23 §, 9 kap 21 §, 10 kap 39 §, 11 kap 38 §, 14 kap 17 §, och 19 kap 47 §.