Klagomål på livsmedelshantering

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål på livsmedelshantering hos ett livsmedelsföretag i kommunen. Klagomålet tas emot och hanteras av miljöenheten.

Om du vill anmäla allergisk reaktion ska du istället använda den här blanketten.

Om du vill anmäla misstänkt matförgiftning ska du lämna uppgifter här.
 
Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället ringa miljöenheten på 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92.
 
Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men lämnar du inga kontaktuppgifter kan vi inte ge dig återkoppling på hur det går i ärendet. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet, då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor för att kunna gå vidare.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa