Anmäla start eller ändring av skola, förskola med mera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du ny skola, förskola, öppen förskola, lokal för dagbarnvårdare och betydande utökning av pågående verksamhet, minst sex veckor före det att verksamheten startar.
 
Du ska lämna in en planritning av lokalen och en planritning över utegården. Det gör du i steg 3 i e-tjänsten.
Du kan spara en påbörjad anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du inte har planritningarna klara att ladda upp.
 
Miljöenheten tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Du kan läsa mer om storleken på avgiften, vilka verksamheter som ska anmälas och annan information här. 
 
Tänk på att verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll och att en utebliven anmälan kan innebära att en miljösanktionsavgift måste tas ut.
 
Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts, om inte miljöenheten bestämmer något annat.
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa