E-Förslag

Utformning av permanent fiskeväg för laxar förbi kraftverk

Status
Utreds
Röstning avslutad
2020-12-11
Antal röster
585

Beskrivning
I höstas såg jag det som jag har drömt om i snart 50 år. Säveåns laxar har kommit tillbaka och simmar förbi fallen och kraftverket i Hedefors.
De första "Lerumsborna" slog ju ner sina bopålar, under tiden för nomadvandringar för ett par tusen år sedan, i det vi idag kallar Skallsjö ängar. Där kunde de njuta av naturens rikedom i form av laxar som vandrade från havet upp i Säveån som de alltid hade gjort. I sådana mängder vi bara ser på naturfilmer från Alaska. Det var bara att ta för sig tillsammans med björnar, fåglar och andra vilda djur.
I höstas (2018) stod närmare 100 laxar, som hade summit upp i den nya fiskvägen förbi Hedefors kraftverk och hoppade mot dammluckorna i Hillefors! De kunde inte nå sina uråldriga släktingars lekplatser i Säveån vid Skallsjö ängar.

Nästa höst vill jag inte se samma misslyckande igen för laxarna. Därför föreslår jag att Lerums kommun lever upp till sitt åtagande till att vara en miljökommun. Jag anser, att bästa lösningen är att laxarna får passera i en avsänkt damm under någon eller ett par veckor, genom att man öppnar dammluckorna. Under tiden kan man ju passa på att utföra erforderligt underhållsarbete vid kraftverksdammen.
När man har denna temporära lösning, så kan man utreda vidare hur den permanenta fiskvägen (enligt gällande vattendom) förbi kraftverket skall utformas. Risken är annars, att det kan ta flera år innan en slutlig fiskväg är färdig. I annat fall upprepas det som hände i höstas under kommande år och det är därför viktigt att göra denna tillfälliga lösning redan i år.