E-Förslag

Starta byggnationen av ett nytt kulturhus

Status
Publicerat
Röstning avslutas
2020-12-11
Antal röster
11

Beskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att ett kulturhus skulle byggas i Lerum. Av olika anledningar har detta fördröjts.
Jag önskar att byggnationen av kulturhuset startar snarast, redan i år. Jag vill ha ett exteriört vackert hus, gärna efter arkitekttävling, med en välkomnande entré.

I Lerum finns ett stort intresse för kultur och många föreningar med kultur på sitt program. Vi har dock en stor brist på möteslokaler.
Från vår förening önskar vi en lättillgänglig utställningshall för konst på entréplanet. Den bör ha flexibla väggar, ett hårt golv med tanke på skulpturer och andra tunga föremål somt upphängningsvänliga väggar. I nära anslutning till lokalen behöver finnas förråd för podier, glasskåp etc.

Kulturhuset ska också ha en större och en mindre lokal för konserter och andra musikarrangemang, teater, föredrag etc. Vi önskar dessutom flera möteslokaler av olika storlek.

Kulturskolan ska ha lokaler i huset. Dessutom bör det finnas café/restaurang.

Kulturhuset bör ha en intendent och konstnärligt kunnig person som håller i bokningar och
andra intressen.

Viktigt med låg lokalhyra.